Teknowatt Teknoloji

Vizyon


Hedefimiz Çevre Teknolojileri, Robotik ve Otomasyon sistemleri konusunda ülke ekonomisine katma değer sağlayan, yenilikçi, fonksiyonel ve çevreye duyarlı, akıllı makineler üretmek.

Misyon


Misyonumuz, hammaddelerin geri kazanımını destekleyen, operatörlerin sağlığını ve iş ortamının güvenliğini ön planda tutan, modern ve teknolojik makineler üreterek temiz ve yaşanabilir bir çevre için çalışmaktır.