ULUSAL TURİZMDE İNOVASYON KONFERANSI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) yürütmekte olduğu İnovasyona Dayalı Bölgesel Turizm Stratejisi ve Eylem Planı geliştirme çalışması kapsamında bölgenin turizm potansiyelinin ulusal ve uluslararası platformda tanıtılması, tartışılması ve sonucunda rekabetçi bir turizm sektörü geliştirme konusunda ulusal ve uluslararası deneyimlerin paylaşılması amacıyla I. Ulusal Turizmde İnovasyon Konferansı düzenledi.

Atatürk Üniversitesi Kültür ve Gösteri Merkezi’nde bir günlük bir program dahilinde yapılan konferansta açılış konuşmalarını KUDAKA Genel Sekreteri Dr. Rıfat Altan ve Technopolis Group Türkiye Direktörü Şirin Elçi yaptı. Konferansın birinci oturumunu Erzincan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlyas Çapoğlu yönetmiş ve Turizm Sektöründe Dünya ve Türkiye Eksenli Uygulama Örnekleri konu başlığında sırasıyla BM Dünya Turizm Örgütü Program Yöneticisi Esencan Terzibaşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kontrolörler Kurulu Başkanı Fikri Kolenoğlu, Turizm Gazetecileri ve Yazarları Derneği Başkanı Kerem Köfteoğlu ve Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fatih Çintimar sunumları ile görüş ve önerilerini bildirdiler. Konferansın ikinci oturumunda bireysel olarak Turizm Uzmanı Dr. Roger Carter Turizm Sektöründe Küresel Trendler, Fırsatlar ve Tehditler konusunda, Kalkınma ve Rekabetçilik Uzmanı Bob Hodgson ise Sektörün Gelişimi Nasıl Sağlanır? konu başlığında sunumlar yaparak bölge hakkında görüş ve önerilerini sundu. Bu sunumların ardından Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve ATA Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sebahattin Tüzemen’in yönettiği panele geçildi. Tüzemen konuşmasında, Anadolunun zirvesi Erzurum ve bölgemizin sahip olduğu innovatif değerleri ve potansiyelleri bir cazibe merkezi oluşturacak şekilde birkaç ana başlık altında sıraladı. Bunlar;
·        Üniversiteler
·        Sağlık Merkezi
·        Hava, Kara ve demiryolu Limanı
·        Lojistik Park
·        Teknopark
·        Organik Tarım ve Hayvancılığı
·        Kış Oyunları ve Turizm Merkezi

Bu konuların hepsinin bir bütün olarak ele alınması gerektiğini vurgulayan Tüzemen, Üniversitemizin öğrenci potansiyeli açısından Ortadoğu, Orta Asya ve Kafkaslara açılan bir kapı olduğunu belirtti

Anadolu’nun Zirvesinden Turizmin Zirvesine: Rekabetçi bir Sektör için Liderlerden Dersler konulu panel kapsamında sırasıyla TUI Türkiye Temsilcisi Hüseyin Baraner ve TURAŞ Genel Müdürü Mustafa Atasü konuşmalarını yaptılar. Bu son oturuma KUDAKA Yönetim Kurulu üyeleri ve Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hikmet Koçak’da dinleyici olarak katıldı. Bölge’de turizmin geliştirilmesi konusunda dışarıdan bir bakış açısının sunulduğu konferansta bölgenin turizm değerlerinin sergilendiği bir stant alanı da açıldı ve yoğun ilgi gördü. Konferans sonunda panelistlere ve panel yöneticilerine plaketler ve bölgeyi tanıtıcı dokümanlardan oluşan bir set hediye edildi. Konferans Erzincan Valisi ve KUDAKA Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Abdülkadir Demir’in kapanış konuşması ile son buldu. Kapanış konuşmasının ardından KUDAKA Yönetim Kurulu üyelerinin de yer aldığı protokol stant alanını gezdiler.

  • ULUSAL TURİZMDE İNOVASYON KONFERANSI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
  • ULUSAL TURİZMDE İNOVASYON KONFERANSI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
  • ULUSAL TURİZMDE İNOVASYON KONFERANSI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
  • ULUSAL TURİZMDE İNOVASYON KONFERANSI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
  • ULUSAL TURİZMDE İNOVASYON KONFERANSI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
  • ULUSAL TURİZMDE İNOVASYON KONFERANSI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
  • ULUSAL TURİZMDE İNOVASYON KONFERANSI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
  • ULUSAL TURİZMDE İNOVASYON KONFERANSI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
  • ULUSAL TURİZMDE İNOVASYON KONFERANSI GERÇEKLEŞTİRİLDİ