Proje Yarışması

“1.ETAP YARIŞMASI”
1.ERZURUM TEKNOLOJİK ATILIM PROJE YARIŞMASI YÖNETMELİĞİ

1-) AMAÇ
ATA Teknokent A.Ş. Atatürk Üniversitesi Yerleşkesi üzerinde Teknoloji Geliştirme Bölgesinde, 4691 sayılı kanun kapsamında 05 Mart 2005 tarih 25746 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak kurulmuştur. ATA Teknokent yeni ve ileri teknoloji alanlarında Ar-Ge faaliyetleri yürüten ve yazılım geliştirme alanında faaliyet gösteren firmalara destek ve hizmet vermek için kurulmuştur. ATA Teknokent; üniversite, araştırma kurum ve kuruluşları ile hizmet ve ürün üreten sektörlerin iş birliğini sağlamakta; Ülke sanayinin uluslar arası rekabet edebilir ve ihracata yönelik bir yapıya kavuşturulmasında etkin rol oynamaktadır.
ATA Teknokent bu görevleri kapsamında bölgemizin ve ülkemizin gelişmesine destek vermek adına yeni fikirlerin ortaya çıkması ve bunların desteklenmesi için proje yarışması düzenlemektedir.

2-) YARIŞMAYA BAŞVURACAK PROJELERİN KAPSAMI
Yarışma kapsamında belirtilen kategorilerde
a)                 Yeni bir ürün ve üretimle ilgili yeni bir teknoloji geliştiren,
b)                 Mevcut ürünlere yeni teknolojileri uygulayarak standardını yükselten,
c)                 Maliyetini düşüren,
d)                 Dünyada mevcut yeni teknolojileri Türkiye koşullarına uyarlayan,
e)                 Türkiye’de mevcut teknolojik alt yapının ve birikimin yükselmesine, gelişmesine katkıda bulunan,
f)                 Teknolojik bilginin ticari bir ürüne dönüşmesine öncülük eden,
Projeler değerlendirmeye alınır.

3-) BAŞVURU GENEL ŞARTLARI
a)                 Yarışmaya, Üniversite akademisyenleri, genç girişimciler ve üniversite öğrencileri, özel veya tüzel kişiler katılabilir.
b)                 Yarışmaya kişisel olarak başvuru yapılabilir. Kuruluş olarak veya bir proje ekibi olarak da başvurulabilir.
c)                 Yarışmaya birden fazla proje ile başvuru yapılabilir.
d)                 Proje değerlendirme kurulu başkanı ve üyeleri ile danışmanlığını yaptığı kişiler veya projeler katılamaz.
e)                 Yarışmaya katılacak projenin daha önce üretilmemiş, piyasaya sürülmemiş ve herhangi bir kurum ya da kuruluş tarafından anlaşma yapılmamış olması gerekir.
f)                   İnternet sitemiz www.atateknokent.com.tr adresinden proje yarışması başvuru formu doldurularak belirtilen tarihler arasında ATA Teknokent yönetimine başvuru yapılmalıdır.
g)                 Başvuru formu doldurulurken proje türü ve kategorisi mutlaka işaretlenmelidir.
h)                 Başvuru sırasında projenizi anlattığınız dokümanlar başvuru formu ile birlikte teslim edilmelidir.

4-) BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI
a)                 Yarışmaya Genç Girişimci dalında katılacakların Üniversite öğrencisi veya 25 yaşını doldurmamış olması gerekir.
b)                 Yarışmaya Profesyonel Girişimci dalında katılacakların şirket sahibi, şirket ortağı, yönetici ya da idareci pozisyonunda olmaları gerekir.  
c)                 Akademisyenler Profesyonel Girişimci dalını seçmeleri gerekir.
d)                 Yarışmaya katılacakların proje dalı ve kategorileri, proje değerlendirme kurulu tarafından ayrıca belirlenir.
e)                 Sunulan projelerin 7.Maddede belirtilen kategorilerden en az 1’ini ihtiva etmesi gerekmektedir. 

5-) BAŞVURU DOSYASINDA BULUNMASI GEREKENLER
a)                 Eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış başvuru formu.
b)                 Başvuru sahibinin/üyelerinin özgeçmişi ile birlikte kimlik fotokopisi.
c)                 Proje ile ilgili varsa Rapor, Deney sonucu gibi dokümanlar.
d)                 Proje ile ilgili varsa Video, Fotoğraf gibi verilerin olduğu CD/DVD

6-) DİĞER HUSUSLAR
a)                 Başvuru dosyası, Orijinali ile birlikte 4 takım halinde tek klasör ile teslim edilmelidir.
b)                 Klasör sırtlığına Proje ve yürütücüsünün ismi yazılmalıdır.
c)                 Projeler son başvuru tarihi olan 2 Mayıs 2011 mesai bitimine kadar ATA Teknokent Yönetimine teslim edilmelidir.
d)                 Başvuru dosyasının posta veya kargo ile gönderilmesi halinde, teslimattaki gecikmelerden ATA Teknokent A.Ş. sorumlu değildir.

7-) PROJE KATEGORİLERİ
a)                 Ar-Ge ve İnovasyon
b)                 Yazılım ve Bilişim8-) PROJE DEĞERLENDİRME KURULU OLUŞTURULMASI VE İŞLEVİ
Her kategoride ayrı ayrı olmak üzere 2şer üye ve 1 Başkandan oluşan Proje Değerlendirme Kurulu oluşturulur. Değerlendirme Kurulları ve Kurul Başkanları ATA Teknokent Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Değerlendirme Kurulu üyeleri, başvuruların değerlendirilmesinde gerekli görmesi halinde uzman görüşlerine başvurabilir. Değerlendirme kurulu, projeleri değerlendirirken oluşturulan değerlendirme formunu doldurarak her bir üye ayrı ayrı imzalar.

9-) PROJELER DEĞERLENDİRİLİRKEN DİKKATE ALINAN KRİTERLER
a)                 Projenin genel özellikleri 
                     I.   Yapılabilirlik durumu
                     II.  Ar-Ge durumu
                    III.  Elde edilecek sonuç
b)                Projenin içeriği
                    I.  Yeni ürün olması
                   II.  Teknolojik tabanlı olması
                   III. Ürün geliştirmeye yönelik olması
                   IV. Yeni tasarımlar geliştirmeye yönelik olması
c)                 Proje sonucunun özellikleri
                    I.  Pazarlanabilme durumu
                   II.  Rekabet edebilme durumu
                  III.  Ulusal ekonomiye katkı sağlama durumu
Kriterler değerlendirilirken her bir kriter için 10 puan üzerinden puanlama yapılır. a) kriteri için verilen puanların toplamının %20’si alınır, b) Kriteri için verilen puanların toplamının %40’ı alınır, c) Kriteri için verilen puanların da %40’ı alınarak toplam puan oluşturulur. Toplam puan sıralamasına göre projelerin sıralaması belirlenir. Eşitlik durumunda Proje değerlendirme kurulu başkanının kararı sıralamayı belirler.

10-) ÖDÜL
Ödül miktarı ATA teknokent A.Ş. yönetimi tarafından belirlenir. Her bir kategoride ayrı ayrı olmak üzere;
Birincilik Ödülü : 2.000.-TL
İkincilik Ödülü :    1.000.-TL
Üçüncülük Ödülü : 500.-TL
Olarak belirlenmiştir.

 Ayrıca yarışma galibi öğrenci ve genç girişimciler için Ata Teknokent Yönetimine onayı ile Kuluçka merkezinde ücretsiz ofis tahsis edilerek projeleri için çalışma fırsatı sunulacaktır.

11-) ÖDÜL TÖRENİ

Ödül töreni 25 Mayıs 2011 Tarihinde Atatürk Üniversitesi Kültür ve Gösteri Merkezinde düzenlenecektir.

12-) YARIŞMA TAKVİMİ
Duyurunun Yapılması                                   :15 Şubat 2011
Başvuruların Kabulü ve Son Başvuru Tarihi    :15 Şubat 2011 – 2 Mayıs 2011

Ödül Töreni                                              : 25 Mayıs 2011

 13-) İŞTİRAKÇİ KURULUŞ

Türkiye Bilişim Derneği İstanbul Şubesi 


14-) DESTEK SPONSORU

Doğu Port İnternet Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. 


Proje Yarışması Yönetmeliği İçin Tıklayın


* Bireysel Başvuru Formu

* Ekip Başvuru Formu 

  

* Ar-Ge Nedir?

 Araştırma ve Geliştirme ya da kısa adıyla ARGE. OECD’ye göre AR-GE; bilim ve teknolojinin gelişmesini sağlayacak yeni bilgileri elde etmek veya mevcut bilgilerle yeni malzeme, ürün ve araçlar üretmek, yazılım üretimi dahil olmak üzere yeni sistem, süreç ve hizmetler oluşturmak veya mevcut olanları geliştirmek amacı ile yapılan düzenli çalışmalar olarak tanımlanmaktadır.

 AR-GE, kişinin, toplumun ve kültürün bilgi birikimini artırmak ve bu birikimin yeni uygulamalara yol açması amacıyla sistematik bir temele dayalı yapılan yaratıcı işleri kapsar. AR-GE terimi üç ana aktiviteyi kapsar:

Temel Araştırma: Spesifik bir uygulama veya kullanım olmadan, araştırılan konunun temeli ve gözlemlenen gerçeklerine dair yeni bilgi kazanılması için yapılan deneysel veya teorik çalışmadır.

Uygulamalı Araştırma: Yeni bilgi kazanılması için yapılan özgün araştırmadır. Fakat bu Temel Araştırma’dan farklı olarak, spesifik bir pratik uygulamaya veya amaca yöneliktir.

Deneysel Gelişim: Yeni malzeme, ürün ve araçların üretimine; yeni işlemlerin, sistemlerin, hizmetlerin kurulmasına; veya hali hazırda üretilmiş veya kurulmuş olanların geliştirilmesine yönelik, mevcut bilgiye dayalı sistematik çalışmasıdır.

ARGE Personeli ise yine OECD tarafından şöyle tanımlanmaktadır:

 AR-GE faaliyetlerinde fiili olarak çalışan, alanında uzman personel ile nitelikli destek personelini ve AR-GE faaliyetlerinin bilimsel ve teknik yanlarının planlanıp yönetilmesi, izlenip değerlendirilmesi ve desteklenmesi ile uğraşan elemanlardır. “AR-GE personeli” yüksek öğrenim görmüş ve/veya çalışma alanında gerekli sertifika, lisans, yetkinlik belgesi vb. belgelere sahip olan kişilerden oluşur.

* İnovasyon Nedir?

İnovasyon, farklı, değişik, yeni fikirler üretmek ve bunları uygulamaktır. Bu fikirler, daha önce çözülmemiş sorunları çözmek veya daha önce karşılanmayan ihtiyaçlara cevap vermek amacıyla geliştirilebilir. Ya da zaten var olan pek çok ürün ve hizmeti daha güzel, daha kullanışlı, daha çok insanın işine yarayacak hale getirmeyi amaçlayabilir. Bu fikirlerin hayata geçirilmesi ve ortaya ürün, hizmet veya iş yapış yöntemlerinin çıkarılmasıyla ve ardından bu ürün ve hizmetlerin satılmaya veya iş yapış yöntemlerinin uygulanmaya başlanmasıyla inovasyon yapılmış olur.

* İnovasyon Örnekleri

Bir firma, yıkandığında buruşmayan, dolayısıyla da ütü gerektirmeyen kumaş geliştirip, üretir ve satarsa inovasyon yapmış olur. Başka bir firmanın daha iri, bol ürün veren, hastalıklara dayanıklı domates üretmek için domates tohumlarını geliştirmesi de inovasyondur. Diğer bir firmanın, insan sağlığı için yararlı bir yağ olan Omega 3 içeren yumurtalar üretmesi ve bunları çocukların ilgisini çekecek ve onları yumurta yemeğe özendirecek şekilde güzel paketler içinde satması da bir inovasyondur. Ya da bir hastane, hastalarının tahlil sonuçlarını İnternet’ten görebilmelerini sağlıyorsa, o da inovasyon yapmış olur.

* İnovasyon Neden Önemlidir?

 Yukarıdaki örneklerde bahsettiğimiz, hasta tahlil sonuçlarını İnternet’ten veren hastane, buruşmayan kumaşı, verimli domates tohumlarını ve Omega 3’lü yumurtaları üretip satan firmalar diğer hastanelere ve firmalara göre rekabet avantajı kazanırlar. Yani bu tür hizmet ve ürünlerin alıcıları ve kullanıcıları, rakip konumdaki diğer hastanelerin ve firmaların yerine bu hastaneyi ve firmaları tercih ederler. Dolayısıyla bu hastane ve firmalar daha çok müşteri çeker; daha çok ürün satar ve daha büyük gelir elde ederler. Böylece daha hızlı büyürler; daha çok insana iş imkanı sağlarlar. Ürünlerini iç pazarda satmakla yetinmeyip ihraç da ederler. Bu da işlerini daha da büyütmeleri ve kendi ülkelerinin kalkınmasına ve gelişmesine büyük katkı sağlamaları anlamına gelir.

 * Yazılım Nedir?

Hem bilgisayar sistemini oluşturan donanım birimlerinin yönetimini hem de kullanıcıların işlerini yapmak için gerekli olan programlardır. Yazılım olmaksızın bir bilgisayar sistemi, bir takım elektronik kartlar, kablolar ve mekanik bazı parçalardan ibaret bir cihazdır. Bir bilgisayar sistemi, üzerine işletim sistemi (Operating Systems) ve onun üzerine de diğer yazılımların yüklenmesi ve çalıştırılmasından sonra gerekli işlevleri yerine getirebilmektedir.
Bilgisayar yazılımları genel olarak 2 ana grupta incelenebilir.
Sistem Yazılımları (System Software) ve Uygulama Yazılımları (Application Software)
Sistem Yazılımları (System Software); bilgisayarın kendisinin işletilmesini sağlayan, işletim sistemi, derleyiciler (compilers) (Yazılım programında, yazılan programı makine diline çeviren program), çeşitli donatılar (facility) gibi yazılımlardır.

Uygulama Yazılımları (Application Software); bu kullanıcıların işlerine çözüm sağlayan örneğin çek, senet, stok kontrol, bordro, kütüphane kayıtlarını tutan programlar, bankalardaki müşterilerin para hesaplarını tutan programlar vs. gibi yazılımlardır.Bütün sistem programları içinde en temel yazılım işletim sistemidir ki, bilgisayarın bütün donanım ve yazılım kaynaklarını kontrol ettiği gibi, kullanıcılara ait uygulama yazılımlarının da çalıştırılmalarını ve denetlenmelerini sağlar.


* Bilişim Nedir?

Bilişim kavramı, teknoloji ve bilginin birlikte kullanılarak üretilen sonuçlar olarak kısaca tanımlanabilir. Bilişimin birkaç yönü vardır; bilgisayar yazılımı, bilgisayar donanımı, bilgisayar kullanıcısı ve bilgi toplumu.
İnternet ağı sayesinde veriler, elektrik kabloları gibi kablolar ve telefon hatları gibi bağlantı şekilleri ile, bilgisayarlar arasından taşınabilmektedir. İşte internet de, bu genel iletişim ağının adıdır. Bu ağ bilgisayar üzerinden görüntü göndermemize, veri göndermemize ya da ses göndermemize yarar. Günümüzde internet üzerinden telefon gibi konuşmamıza olanak tanıyan bilgisayar programları vardır. Bu programlar internet üzerinden bir bilgisayardan başka bir bilgisayara bizim ses ve görüntümüzü aktarabilmektedir. Örneğin; msn. Bu programlar bilgimizi başkaları ile paylaşmamıza yardımcı olmaktadır. Bunun yanında sevdiklerimiz ile bilgisayar üzerinden görmemize sesini duymamıza yardımcı olur.
Bilişim dünyasının temelde bilgisayar ve bilgisayar yazılımlarının insanların ihtiyaçlarına göre düzenlendiği dünyadır. Günümüz koşullarında dünyada etkin bir şekilde varlığımızı sürdürebilmek için bilgi ve bilgiyi kullanmak gerekir. Bilişim bize bilgi dünyası ile teknoloji dünyası arasındaki köprüyü kurarak hayatımızı kolaylaştırır
  • Proje Yarışması