Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Temsilcileri ATA Teknokenti Ziyaret Etti

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı  (KUDAKA) uzmanları, yazılımdan, medikal ortopedi, biyoteknoloji,  ileri  tarım teknolojileri ve nanoteknoloji gibi faklı sektörlerde teknoloji odaklı Ar-Ge ve İnovasyon yapan 43 firmanın bulunduğu ATA Teknokentin Genel Müdürü ile  bir araya geldi. Samimi bir ortamda yapılan görüşmede, Teknokent ile KUDAKA’nın  Ar-Ge ve İnovasyona yönelik yapabilecekleri ortak çalışmaların neler olabileceği hususunda karşılıklı görüş alış verişi yapıldı.


Görüşmede Ata Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Recep SADELER ve İdari İşler Müdürü Kazım Yasin ÖZBEY, Teknokentlerin Şehir ve Ülke ekonomisinin teknoloji yoğun alanlara yönelmesine öncülük ettiğini belirterek, teknoloji odaklı işletme sayısının ve bunların istihdam ve üretim paylarının artırılmasına katkı sağlamanın temel hedefleri olduğunu ifade etti.  Ayrıca Türkiye’nin en köklü Üniversitelerinden olan Atatürk Üniversitesinde akademik birikim sonucu oluşan teknoloji ve bilimsel bilginin ilgili sektörlerle buluşmasını sağlamak ve ileri teknoloji potansiyeli bulunan yeni şirketlerin kurulmasını teşvik etmek için 2012 yılında ATA Teknoloji Transfer Ofisinin kurulup faaliyete geçirildiğini ekledi. Bütün bu faaliyetlerin Üniversite Rektörü Prof. Dr. Hikmet KOÇAK’ın ciddi destek ve teşvikleri ile gerçekleştirildiğini de ekledi.


KUDAKA temsilcileri Mustafa Emre AYDIN ve Güvenç GÜRBÜZ de  KUDAKA`nın Üniversite sanayi işbirliğinin geliştirilmesi için Ar-Ge ve inovasyona yönelik destek programları hakkında bilgiler vererek, bu programları ATA Teknokent  bünyesinde ki firmalara daha yakın tanıtarak bir farkındalık oluşturma konusundaki isteklerini ifade ettiler. KUDAKA tarafından çıkılan Mali Destek Programlarının Teknokent firmalarına tanıtmak amacıyla bir toplantı düzenlenmesi konusunda görüş birliğine varıldı.   

  • Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma  Ajansı Temsilcileri ATA Teknokenti Ziyaret Etti