BÖLGESEL KALKINMADA BİLİŞİM ÇALIŞTAYI SONA ERDİ

Atatürk Üniversitesi, Türkiye Bilişim derneği İstanbul Şubesi, Erzurum Kalkınma Vakıfı ve ATA Teknokent tarafından ortaklaşa düzenlenen “Bölgesel kalkınmada bilişim çalıştayı” sona erdi. Çalıştay’da öne çıkan en önemli konu, ele alınan eğitim, sağlık, turizm, lojistik, Ata-Teknokent gibi konulardaki düşüncelerin projelendirip takibini yapabilecek bir “Bilişim Kent Konseyi” nin kurulması oldu.

Kültür ve Gösteri Merkezi’nde yapılan Bilişim Çalıştayında, farklı konularda uzman konuklar 8 başlık altında konuları ele aldı.

Kapanışta bir değerlendirme konuşması yapan Çalıştay Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sebahattin Tüzemen, Çalıştay’da, Eğitimde Bilişim, Sağlıkta Bilişim, Turizmde Bilişim, Lojistikte Bilişim, Ata-Teknokent’te Üniversite-Sanayi-Kamu-STK İşbirliği, Erzurum’un Bilişimle Strateji ve Yol Haritası, Türkiye’nin Büyük Ölçekli Şirketleri ile ilişkiler ve Bilişim Kent Konseyi kurulması konularının ele alındığını söyledi.

Tüzemen, iki gün boyunca çok başarılı bir Çalıştay gerçekleştirildiğini, ele alınan konular ve katılımcılar bakımından, bilişim konusunda Atatürk Üniversitesi’nde yapılan ilk toplantılardan biri olduğunu hatırlattı ve katılımcılara teşekkür etti.

Öne çıkan üç önemli başlığın, ‘AR-GE, inovasyon ve ilişki’, olduğunu ifade eden Tüzemen, “Bu konularda her kesimle görüştük, konuştuk. Moderatörlerimize, katılımcılarımıza çok teşekkür ediyorum. Her çalıştay beklenenin üzerinde katılımla gerçekleşti. Çok önemli beyin faaliyetleri yapıldı. Şehrimiz ve bölgemiz için önemli sonuçları ortaya çıkacak” diye konuştu.

Ortaya çıkan sonuçlar

Daha sonra Çalıştay’ın ortaya koyduğu sonuçları değerlendiren Dr. Aydın Kolat, ele alınan tüm konuların bir anlam ifade edebilmesi ve sonuç doğurabilmesi için öncelikle ‘Bilişim Kent Konseyi’nin kurulması gerektiğini söyledi.

Kolat, “Çalıştay’da ele alınan eğitim, sağlık, turizm, lojistik gibi konuların tamamının Bilişim Kent Konseyi’nde toplanması öngörülüyor. Bütün ihtiyaçları orada çözebiliriz” dedi.

Eğitimde Bilişim

“Önce eğitim tartışıldı. Atatürk Üniversitesi’ndeki uzaktan eğitim ve sertifika programları ele alındı. Diğer sektörlere uzaktan eğitim yoluyla destek vermenin önemi üzerinde duruldu. Teknokent’te, öğrenciler, öğretim üyeleri ve STK bir arada nasıl çalışır? Konuları ele alındı. Sosyal sorumluluk projelerinin geliştirilmesi, büyük şirketlerin bölgeye çekilmesi ve bu konuda ATA Teknokent’in etkisinin ne olabileceği tartışıldı” diyen Kolat, AB ve Kalkınma Ajansı Projeleri nin takip edilmesi, bölgenin eğitim konusunda arz ve talebinin belli bir düzeyde karşılanması gibi, konuların da yine ele alınarak detaylı bir şekilde görüşüldüğünü anlattı.

Sağlıkta Bilişim

“Sağlıkta, STK’larla birlikte çalışmanın önemi vurgulandı. Sağlık turizmi, hastaneye karşılık sağlık hane’lerin kurulması, sağlık köyleri oluşturulması, sağlıkta eğitim, tele sağlık merkezleri kurulması gibi, konular ele alındı” diyen Kolat, “Bu konuların sonuçları kurulacak Bilişim Kent Konseyi’nde takip edilecek” diye konuştu.

Turizmde Bilişim

Turizmde Bilişimde, yurt içi ve dışında tanıtımın önemine vurgu yapıldığını anımsatan Kolat, şöyle devam etti: “Bölgedeki sağlık kuruluşları, doğa, kış, kültür ve tarihi doku nasıl daha fazla tanıtılır? Bu konuda neler yapılmalıdır? Bölgenin turizm potansiyelleri nelerdir? Gibi, konular da detaylı şekilde görüşüldü. Turizme yönelik oteller yapılması ve bu otellerin içerisinde yöresel küçük el sanatlarının satıldığı dükkânların açılması gibi çeşitli konulara varıncaya kadar fikirler ileri sürüldü.”

Bilişim Çalıştayı’nda Erzurum’da kurulacak Lojistik Köyün tüm faaliyetlerinin; tarım, hayvancılık, ticaret, diğer ekonomik alanlardaki yazılımlarının, Ata-Teknokent’te yapılmasının önerildiğini anlatan Kolat, bu bağlamda, Ata-Teknokent sanayi işbirliği, AR-GE, insan gücü ve finansal kaynak temini konularının da yine geniş bir şekilde ele alındığını ifade etti.

“Tüm başlıklar yan yana gelip birbirine bağlandığında ancak faydalı hale gelecektir” diyen Kolat, “Hizmetlerin ve faaliyetlerin bir arada ve sürdürülebilir olması için güçlü bir internetle bağlantısının ve İnternet altyapısının olması da gerekiyor” şeklinde konuştu.

İsim uygun değil!

Kolat, “Bilişim Kent Konseyi, ismi çok uygun değil. Çünkü biz, bölgesel bir yapıyı ele alıyoruz. Erzurum, Erzincan ve Bayburt’u. Üç kentimizin yönetişim portelini oluşturmaya çalışıyoruz. Haliyle oluşturulacak konsey de bu genişliği ifade edebilmeli” dedi.

“Tüm bu konuşulanların çek çak olarak kalmaması için bu ortak yapının en kısa sürede ortaya çıkması gerekiyor. Çünkü çalıştaylarda ele alınan konular, sonuçta kurumların, halkın ve paydaşların katılımını gerektiriyor” diyen Kolat, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Bu ortak çatının yönetim merkezinin bölgenin en gelişmiş ili olan Erzurum’da olması ve Vali’nin de başkanı olarak görev yapması ortak talep olarak belirginleşti. Valiliğin yanı sıra bu üç ilimizdeki valilikler, özel kurumlar, STK’lar, il özel idareler, belediyeler, diğer kamu kuruluşlar söz sahibi olmalılar. Her şey ortak akılla ve projelerle gerçekleştirilmelidir."

  • BÖLGESEL KALKINMADA BİLİŞİM ÇALIŞTAYI SONA ERDİ
  • BÖLGESEL KALKINMADA BİLİŞİM ÇALIŞTAYI SONA ERDİ
  • BÖLGESEL KALKINMADA BİLİŞİM ÇALIŞTAYI SONA ERDİ
  • BÖLGESEL KALKINMADA BİLİŞİM ÇALIŞTAYI SONA ERDİ
  • BÖLGESEL KALKINMADA BİLİŞİM ÇALIŞTAYI SONA ERDİ
  • BÖLGESEL KALKINMADA BİLİŞİM ÇALIŞTAYI SONA ERDİ
  • BÖLGESEL KALKINMADA BİLİŞİM ÇALIŞTAYI SONA ERDİ
  • BÖLGESEL KALKINMADA BİLİŞİM ÇALIŞTAYI SONA ERDİ