ATA TTO ÇALIŞANLARI TEKNOLOJİ TRANSFER PROFESYONELLERİ SERTİFİKASINA (RTTP) YÖNELİK EĞİTİMLERE KATILMAYA DEVAM EDİYOR

Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu (ÜSİMP) ile Teknoloji Transfer Profesyonelleri Birliği (ATTP) arasında sürdürülen işbirliği çalışmaları kapsamında, Teknoloji Transfer Profesyonelleri Sertifikası’nın (RTTP) ülkemizdeki TTO uzmanları arasında yaygınlığını artırmak amacıyla, “Developing Technology/Innovation Focused Collaborations” başlıklı 2-3-4/9-10-11 Eylül 2021 tarihleri arasında  RTTP puanına yönelik 2021 yılının son ÜSİMP eğitimi, ÜSİMP üye kuruluşlarından biri olan ATA Teknokent’in de katıldığı 6 oturum şeklinde çevrim içi olarak gerçekleştirildi. RTTP unvanına sahip eğitmenler tarafından verilen, ATA TTO uzman ve uzman yardımcılarının katıldığı eğitimde “Yerel Kuruluşlar ve Diğer Yararlanıcılarla İşbirlikleri, Üniversite - Sanayi İşbirliğini Arttırmak, Ortak Projelerin Başlatılması ve Uygulanması, İşbirlikçi Eylemlerin İzlenmesi ve Etki Değerlendirmesi” konuları üzerinde duruldu. Katılımcılar ÜSİMP tarafından verilen bu eğitimlere katılarak RTTP Sertifikasına yönelik 20 CE Puanı kazandı.

  • ATA TTO ÇALIŞANLARI TEKNOLOJİ TRANSFER PROFESYONELLERİ SERTİFİKASINA (RTTP) YÖNELİK EĞİTİMLERE KATILMAYA DEVAM EDİYOR
  • ATA TTO ÇALIŞANLARI TEKNOLOJİ TRANSFER PROFESYONELLERİ SERTİFİKASINA (RTTP) YÖNELİK EĞİTİMLERE KATILMAYA DEVAM EDİYOR