ATA TTO 1601 LANSMANI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TÜBİTAK yenilik ve girişimcilik alanlarında kapasite artırılmasına yönelik destek Programı 1601 Lansmanı ATA TTO tarafından gerçekleştirildi.

ATA Teknokent konferans salonunda yapılan lansman programına Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcıları, Fakülte Dekanları, Enstitü Müdürleri ve Araştırma Merkezi Müdürleri katıldılar.

Program açılış konuşmasını yapan ATA Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Recep SADELER “ Günümüzde Üniversitelerimizin sadece Eğitim ve Araştırma yapan kurumlar değil, aynı zamanda bilginin ticarileştiği birer kuluçka merkezleri olarak kendilerini yeniden dönüştürmeleri beklenmektedir. Bu bağlamda, 60 yıllık köklü bir akademik geleneğe sahip üniversitemizin de Stratejik Planlama çalışmalarını bu doğrultuda Ar-Ge/inovasyon ve üniversite-sanayi işbirliği odaklı yeniden yapılandırması, benzer yaklaşımın tüm alt birimlerinde yaygınlaşarak kurumsallaşması yönünde çalışmalarını sürdürmesinin bir gereklilik olduğunu belirtmek isterim. Rehber Üniversitemiz olan ÖZÜ TTO’nunda katkıları ile yenilikçi ve girişimci üniversite misyonu hedefiyle,  ATA TTO; Esnek, özerk, arayüz olmayı iyi beceren, güven veren, hem akademisyen hem Sanayiciyi tarafını çok iyi anlayabilen nitelikli, becerikli insan kaynağına sahip bir TTO olarak yukarıda ifade edilen dönüşüm ve çalışmalara ciddi katkılar sunacaktır. Benzer Lansman programlarını Sanayi temsilcilerine de yapacağız” diyerek konuşmasını tamamladı.

Lansman programında, ATA TTO proje yürütücüsü ve iş geliştirme uzmanları ATA TTO’da modüler bazlı  organizasyon yapılanmasını oluşturan 5 modül hakkında detaylı bilgiler verdiler.

Lansman programı verilen kokteyl ile tamamlandı.

  • ATA TTO 1601 LANSMANI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
  • ATA TTO 1601 LANSMANI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
  • ATA TTO 1601 LANSMANI GERÇEKLEŞTİRİLDİ