ATA TEKNOKENT’TEN ÖNEMLİ İŞBİRLİĞİ

İşletmelerin ve KOBİ`lerin Rekabet Edebilirliği Programı olan (Competitiveness of Enterprises and SMEs-) COSME kapsamında, toplamda 2.3 Milyar Avroluk bir bütçe ile yürütülen birlik programında ATA TEKNOKENT in de yer aldığı konsorsiyum ve proje, desteklenmeye hak kazanmıştır. ‘Invitation to Framework Partnership Agreement Preparation’ konu başlığı altında yer alan ‘COSME — COS-EEN-2014-2-04’ programı kapsamında ‘bsnEA’ isimli projemiz desteklenmeye layık bulunmuştur. COSME programında ATA TEKNOKENT ve ATA TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİNİN (TTO) partnerleri Elazığ KOSGEB, Van Ticaret ve Sanayi Odası, KUDAKA, Fırat Üniversitesi ve Fırat Sanayi ve Ticaret Odasıdır ve proje süresi 2 yıldır.

 ATA TEKNOKENT Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Recep SADELER ” Bu program ile birlikte, işletmelerin rekabet edebilirliğinin ve sürdürülebilirliğinin güçlendirilmesi ve girişimcilik kültürünün teşvik edilmesi, KOBİ`lerin kurulması, büyümesi ve desteklenmesi açısından çok faydalı olabileceğini vurgulayarak; projenin desteklenmesinden ötürü duyduğu memnuniyeti bildirmiştir. Programla birlikte Avrupa Girişimcilik Ağı’na da üye olmanın gerek bölgesel gerek ATA Teknokent’ in kurumsal prestiji açısından oldukça önemli olduğunu belirten SADELER, proje kapsamında yürütülecek eğitim ve organizasyon faaliyetlerinin Erzurum’a faydalı sonuçlar getireceğini eklemiştir”.

Program ile;

-KOBİ`lerin finansmana erişimlerinin geliştirilmesi (öz sermaye ve borç finansmanı ile),
-Özellikle Birlik ve aynı zamanda küresel düzeyde pazarlara erişimin geliştirilmesi,
-Birlik işletmelerinin ve özellikle KOBİ`lerin rekabet edebilirliğinin ve sürdürülebilirliğinin iyileştirilmesi(turizm sektörü de dahil olmak üzere),
-Girişimcilik ve girişimcilik kültürünün teşvik edilmesi.

Diğer taraftan konularında hedef belirleyen üye kuruluşlar, proje içeriğinde; bulundukları il başta olmak üzere çevre illerde de faaliyetlerini gerçekleştirmeyi ve olumlu etkiyi ilgili bölgeye yaymayı amaçladıklarını ifade ettiler. 

  • ATA TEKNOKENT’TEN ÖNEMLİ İŞBİRLİĞİ
  • ATA TEKNOKENT’TEN ÖNEMLİ İŞBİRLİĞİ