ATA TEKNOKENT 12. TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KOORDİNASYON TOPLANTISINDA

23-24 Aralık 2023 tarihlerinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 12. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Koordinasyon Toplantısı Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Sn. Zekeriya Coştu`nun katılımıyla Balıkesir Teknokent`de yapıldı.

Koordinasyon toplantılarının 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında kurulan TGB’ler arasında işbirliğinin geliştirilmesi, TGB’lerin birbirleriyle olan iletişiminin, bilgi ve tecrübe paylaşımının güçlendirilmesi, gelişmekte olan ve yeni kurulan TGB`ler arasında sinerji oluşturulması hedefiyle yapılan toplantıya ATA Teknokent adına ATA Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ayhan ÇELİK ve Genel Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Yakup UZUN katıldı.

  • ATA TEKNOKENT 12. TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KOORDİNASYON TOPLANTISINDA
  • ATA TEKNOKENT 12. TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KOORDİNASYON TOPLANTISINDA
  • ATA TEKNOKENT 12. TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KOORDİNASYON TOPLANTISINDA
  • ATA TEKNOKENT 12. TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KOORDİNASYON TOPLANTISINDA
  • ATA TEKNOKENT 12. TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KOORDİNASYON TOPLANTISINDA
  • ATA TEKNOKENT 12. TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KOORDİNASYON TOPLANTISINDA
  • ATA TEKNOKENT 12. TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KOORDİNASYON TOPLANTISINDA
  • ATA TEKNOKENT 12. TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KOORDİNASYON TOPLANTISINDA
  • ATA TEKNOKENT 12. TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KOORDİNASYON TOPLANTISINDA
  • ATA TEKNOKENT 12. TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KOORDİNASYON TOPLANTISINDA