ATA TEKNOKENT 10. TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KOORDİNASYON TOPLANTISINA KATILDI

Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygulanan, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri projesinin onuncu koordinasyon toplantısı 03-04 Temmuz 2022 tarihinde 

Van’da gerçekleşti.

Van’da gerçekleşen 10. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Koordinasyon Toplantısı’na iştirak eden Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa VARANK, Ar-Ge ve İnovasyonda Teknokentlerin rolünün önemini vurguladı. 27. Dönem AKP Van Milletvekili İrfan KARTAL, Van Valisi Dr. Ozan BALCI, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah ŞEVLİ, Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürü Sayın M. Bilal MACİT, Ar-Ge Teşvikleri Şehir Plancısı Sayın Tuğba KAYA, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Müdürü Yasemin YETKİN, Vergi Denetim Kurulu Daire Başkanı Sayın Burak BIYIK tarafından sunumlar yapıldı. Sunumların ardından; Teknoloji Geliştirme Bölgesi Başvuru ve İmar Planı; Yapım, Destek ve Mimari Uygulama ve İzleme Süreçleri yuvarlak masa etrafında tartışıldı.

Proje, ileri veya yüksek teknoloji kullanan ve yeni teknolojilere yönelik çalışmalar yapan firmaların, üniversiteler, ileri teknoloji enstitüleri ya da AR-GE merkezlerinin olanaklarından faydalanarak geliştirdikleri teknolojik bir buluşu ticari ürüne dönüştürmeyi kapsamaktadır. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, bulundukları bölgelerde; sanayiciler, girişimciler, üniversiteler ve araştırma kurumları gibi farklı teknoloji paydaşlarını geniş bir çerçevede bir araya getirerek çeşitli teşvik mekanizmaları ile nitelikli fiziksel altyapı ve katma değerli hizmetler sunan ekosistemler yaratarak paydaşların ileri teknoloji üretimini geliştirerek uluslararası rekabet gücünün artmasını hedeflemektedir.

  • ATA TEKNOKENT 10. TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KOORDİNASYON TOPLANTISINA KATILDI
  • ATA TEKNOKENT 10. TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KOORDİNASYON TOPLANTISINA KATILDI
  • ATA TEKNOKENT 10. TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KOORDİNASYON TOPLANTISINA KATILDI
  • ATA TEKNOKENT 10. TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KOORDİNASYON TOPLANTISINA KATILDI
  • ATA TEKNOKENT 10. TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KOORDİNASYON TOPLANTISINA KATILDI