2015 Yılı Teknogirişim Sermayesi Desteği Başvurusu

2015 Yılı Teknogirişim Sermayesi Desteği Başvuruları 02 Şubat 2015 – 20 Şubat 2015 tarihleri arasında Ar-Ge web portalı biltek.sanayi.gov.tr üzerinden online olarak yapılacaktır.

Destek başvuru koşulları ve kimler yararlanabilir?

Programa üniversitelerin örgün öğrenim veren, herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenci, yüksek lisans veya doktora öğrencisi ya da lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini ön başvuru tarihinden en çok 5 yıl önce almış gerçek kişiler başvurabilmektedir

* Bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenciler, mezun olacakları üniversitenin yetkili birimlerinden Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı adına düzenlenen, bu durumu belirten bir yazı alacaklardır. (Formatı ön başvuru dosyasında bulunmaktadır.)

* Ön başvuru tarihinden en çok beş yıl önce mezun olmuş kişiler ise mezun oldukları üniversitelerden aldıkları çıkış belgesinin veya diplomanın aslı gibidir onaylı bir kopyasını (üniversitelerinden de aslı gibidir onaylatabilirler) başvurularına ekleyeceklerdir

* Destekten faydalanması uygun bulunan iş fikri sahipleri işletmelerini, kabul yazısının Bakanlık tarafından kendilerine tebliğ edilmesini müteakip kuracaklar ve bu işletmeyi tek başına temsil ve ilzama yetkili olduklarını Ticaret Sicil Gazetesi ile belgeleyeceklerdir


Not:  Kurulu bir işletme üzerinden yapılan iş fikri başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

  • 2015 Yılı Teknogirişim Sermayesi Desteği Başvurusu