Ufuk Avrupa Genel Bilgi Günü Etkinliği / Erzurum Sway Otel

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortak finanse edilen ve yürütücüsünün T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, ana yararlanıcısının TÜBİTAK olduğu ve Rekabetçi Sektörler Programı altında desteklenen "Ufuk 2020`de Türkiye Faz-II" teknik destek projesi ev sahipliğinde 20 Eylül 2021 tarihinde Erzurum Sway Otel`inde Ufuk Avrupa Bilgi Günü etkinliği gerçekleştirilecektir.

Genel Bilgi Günü, Ufuk Avrupa Çerçeve Programlarında az deneyime sahip olan veya hiç deneyimi olmayan potansiyel katılımcıların yanı sıra, yeni Ufuk Avrupa Çerçeve Programı hakkında bilgi edinmek isteyen deneyimli araştırmacıları da hedefleyen bir tanıtım etkinliğidir. Bilgi Günü, Avrupa Birliği araştırma ve yenilik programı ve projeleri hakkındaki bütün bilgileri sizlere sunacaktır. Etkinlik, Ufuk Avrupa Stratejik Plan ve Çalışma Programları`nın önemli politika yönlerinin yanı sıra, Teklif çağrıları, yeni Teklif Şablonları ve AB araştırma iş birliğine nasıl katılın sağlanacağı gibi konuları hakkında pratik yaklaşımlarını da kapsamaktadır.

Etkinlikte gerçekleşecek oturumlar, katılımcıların Ufuk Avrupa Programı`nın temel kavramlarını ve destekleyici belgelerini anlamalarına yardımcı olacak şekilde yapılandırılmış olup, katılımcıların bu programdan yararlanabilecekleri şekilde düzenlenmiştir.

Bilgi Günü etkinliği, 20 Eylül 2021 tarihinde Erzurum Sway Hotel’inde, 9:45 kayıt ile başlayıp 16:30’da bitecek şekilde gerçekleştirilecektir.

Kayıt: Etkinliğe ön kaydınızı, takip eden ‘Google form’ dokümanı aracılığıyla gerçekleştirebilirsiniz.

*Etkinliğe yalnızca ön kayıt yaptıranların katılmasına izin verilecektir. Lütfen önce Google Formlar aracılığıyla kaydolun.
**Etkinlik odasına sadece aşıları tam olan katılımcılar alınacaktır. Diğer katılımcılar etkinliğe Zoom aracılığıyla bağlanabileceklerdir. Ön kaydınızın ardından, etkinlikten üç gün önce bir Zoom kayıt bağlantısı tarafınıza gönderilecektir.

Etkinliğe dair daha fazla bilgi almak için, teknik destek projesi ekibiyle k.gungor@idi.ie veya s.dogrusoz.idi.ie eposta adresleri vasıtasıyla iletişime geçebilirsiniz.
Görünürlük hakkındaki konular için; lütfen Proje Görünürlüğü ekibiyle s.dagalp@idi.ie e-posta adresi vasıtasıyla iletişime geçiniz.

Ek: Fiziksel Etkinlikler için Covid Güvenlik Kılavuzu, Etkinlik Gündemi 

  • Ufuk Avrupa Genel Bilgi Günü Etkinliği / Erzurum Sway Otel