Tusaş Ar-Ge Günleri Atatürk Üniversitesi’nde

TUSAŞ AR-GE Günleri 25 -27 Aralık tarihleri arasında Atatürk Üniversitesi, Erzurum Teknik Üni-versitesi, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii iş birliğiyle Erzurum’da gerçekleşti.
Erzurum Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinde gerçekleşen Programın ilk gününe konuşmacı olarak katılan TUSAŞ Ar-Ge ve Prototip Operasyonları Başkanı Prof. Dr. Fah-rettin ÖZTÜRK TUSAŞ’ın faaliyetleri, Ar-Ge ve Millileştirme konularında katılımcılara bilgi verdi.
Programın ikinci gününde Atatürk Üniversitesi ATA Teknokent’te Öğrenci Takımları Sergisi ile TUSAŞ Üniversite-Sanayi İşbirliği ve TUSAŞ İnovasyon faaliyetleri hakkında konferanslar düzen-lendi. TUSAŞ Ar-Ge ve Prototip Operasyonları Başkanı Prof. Dr. Fahrettin ÖZTÜRK ve beraberin-deki heyet ATA Teknokent Fuaye alanında açılan Öğrenci Takımları Sergisini gezerek takımların projelerini birebir dinledi. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, VR HANGAR, DAYTAM ve ATA TTO Birimleri de stant açarak programa katılım sağladı. Teknoloji Yönetimi Müdürü Ayşe TEMİZ ve Özgün Mühendislik Araçları Teknoloji Merkezi Şef’i Dr. Barış BİÇER gerçekleştirdikleri sunum sonrası ATA Teknokent’te yer alan öğrenci takımları AtaUni Racing, TTurks Roket, AtaUni Rocket Team; teknoloji kulübü ATUGEM ve Girişim Evinde yer alan girişimcileri yerlerinde ziyaret ederek çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi aldı. TUSAŞ heyetinin DAYTAM ve YÜTAM gezisiyle ikinci gün programı son buldu.
TUSAŞ AR-GE Günleri Programının üçüncü günü Patent Mühendisliği Şefi Kasım PEKER tarafın-dan verilen Patent Mühendisliği Semineri ile ATA Teknokent Konferans Salonunda son buldu.

  • Tusaş Ar-Ge Günleri Atatürk Üniversitesi’nde