Green Productıvıty And Materıal Flow Cost Accountıng Çalıştayı Gerçekleştirildi

Green Productivity (GP) and Material Flow Cost Accounting (MFCA) Çalıştayı 12 Şubat Cuma Günü Zoom Programı üzerinden çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

ATA Teknokent ve bölge firmalarının katıldığı çalıştay kapsamında Sahand Teknoloji Üniversitesi Kimya (Çevre) Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esmaeil Fatehifar konuşmacı olarak yer aldı.

Sayın Fatehifar tarafından gerçekleştirilen sunumda sanayi kuruluşlarında ve firmalarda ürün kalitesini ve miktarını düşürmeden tamamen maliyet düşürmeye yönelik süreçler anlatıldı.  

  • Green Productıvıty And Materıal Flow Cost Accountıng Çalıştayı Gerçekleştirildi