Türkiye’nin Devleri Yerel Girişimciler için 5G@EndTech Hızlandırma Programını Hayata Geçirdi

Türkiye’de 5G altyapısıyla hayat bulacak sanayi teknoloji çözümleri oluşturmak için Türkiye’deki teknoloji girişimlerinin ürün ve çözümler geliştirmesini, bu ürünlerin ticarileşme ve küreselleşme süreçlerinin desteklenmesini amaçlayan 5G@EndTech programına “https://open-ecosystem.org/5G@EndTech internet sitesi üzerinden başvuru yapabilirsiniz. 

 

Yeni nesil iletişim teknolojileri ve özellikle yerli teknoloji geliştirmenin önemine inanan ve bu konuda iş birliğine giden Arçelik, Nokia ve Türk Telekom, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı`nın himayesinde, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, KOSGEB ve TÜBİTAK TÜSSİDE’nin desteği ile 5G@EndTech programı kapsamında, mobil 5G altyapısı ile çözüm geliştiren yerli teknoloji girişimlerinin Üretim Sektörü Uygulamalarının destekleneceği Hızlandırma Programı 5G@EndTech, Arçelik’in üretim sahalarındaki canlı uygulama konularına çözüm geliştirmek isteyen girişimcilerin başvurularını bekliyor.

 

Program süresince tematik eğitimler, teknik mentörlük desteği, PoC imkanı, ticarileşme, networking ve KOSGEB’ten finansal desteklerin sunulacağı programa son başvuru tarihi 30 Haziran.

 

Program hakkında bilgi ve başvuruya https://open-ecosystem.org/5G@EndTech adresinden ulaşabilir, her türlü soru için "5GEndTech@groups.nokia.com" adresine email ile ulaşabilirsiniz.

  • Türkiye’nin Devleri Yerel Girişimciler için 5G@EndTech Hızlandırma Programını Hayata Geçirdi