Ödüllü Ar-Ge ve Proje Pazarı Yarışması Yenilikçi Projelerinizi Bekliyor!

 

ATA Teknokent’in işbirliği ile düzenlenen ödüllü AR-GE ve PROJE PAZARI YARIŞMASI yenilikçi projelerinizi bekliyor!

Başvurular https://dakaf.org/ adresinden yapılmaktadır.

Proje Pazarına başvurmak için tıklayınız https://dakaf.org/?page_id=2803

 

İletişim:

Atatürk  Üniversitesi  Kariyer Planlama ve  Mezun  İzleme  Uygulama ve Araştırma Merkezi

Prof.  Dr. Süleyman TOY, Prof. Dr. Gonca  ALAK, Müzeyyen İnci

0 (442) 231 63 21 – 0 (442) 231 63 25

dakaf@atauni.edu.tr

 

AR-GE ve PROJE PAZARI YARIŞMASI

 1. Proje hakkında bilgiler sistem üzerinden doldurularak proje açıklama bölümünde projenin amaç ve hedefleri, özgün değeri, yöntemi, katma değeri gibi bilgileri yer almalıdır.
 2. AR – GE ve Proje Pazarı; tüm öğrenciler, mezunlar, girişimci adayları, ölçek ve sektör ayırt edilmeksizin tüm işletme sahipleri ve çalışanları, kamu personeli ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile tüm üniversite/ araştırma kuruluşlarının personellerinin katılımına açıktır.
 3. AR – GE ve Proje Pazarına grup / öğrenci kulübü, topluluğu olarak katılım mümkün olup bu durumda bir katılımcının proje temsilcisi olarak belirlenmesi gerekmektedir.
 4. AR – GE ve Proje Pazarına katılım ücretsizdir.
 5. Proje önerilerinde sayı sınırı yoktur.
 6. Katılımcılara etkinlik sonunda Katılım Belgesi verilecektir.

 

AR-GE ve PROJE PAZARI YARIŞMASI BAŞVURU TAKVİMİ

Başvuru Başlangıç Tarihi: 20.01.2020 Saat 00:01

Son Başvuru Tarihi: 28.02.2020 Saat 23:59

 

AR-GE ve PROJE PAZARI SERGİSİ

Tarih: 5-6 Mart 2020

Saat: 09:00 – 17:00

Yer: Doğu Anadolu Bölgesel Kariyer Fuarı (DAKAF’20)-Recep Tayyip ERDOĞAN Fuar Merkezi-Erzurum

 

PROJELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Projeler; başvuru koşullarına uygun olmaları ve sağlayacakları katma değer/fayda, içerdiği inovasyon, uygulanabilirlik ve özgünlük açısından Proje Değerlendirme Komitesi tarafından değerlendirilecektir. Tüm proje başvuru sahipleri 5-6 Mart 2020 tarihli Doğu Anadolu Bölgesel Kariyer Fuarı etkinliğinde kendilerine tahsis edilen alanda proje fikirlerini tavsiye edilen formatta (poster, görsel vb.) sunacaktır. 28.02.2020 tarihi saat 23:59’a kadar sisteme kaydedilmeyen projeler değerlendirmeye alınmayacaktır. Proje Değerlendirme Komitesi Üyeleri DAKAF’20 Organizasyon Komitesi tarafından uzmanlık alanlarına göre belirlenecektir.

 

AR-GE ve PROJE PAZARI YARIŞMASI DEĞERLENDİRME ve ÖDÜLLENDİRME SİSTEMİ

AR-GE ve Proje Pazarı’na başvuran projeler üzerinde yapılan değerlendirme sonrasında dereceye giren projeler belirlenecek ve DAKAF’20 Fuar Organizasyonunda düzenlenecek törenle ilan edilecektir. Başvuran projeler arasından;

Birinciye 5.000TL,

İkinciye 3.000TL,

Üçüncüye 2.000TL ödül ön kuluçka desteği ve çeşitli hediyeler verilerek proje sahiplerine talepleri doğrultusunda danışmanlık desteği de verilecektir.

 

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

 1. Projenin somut çıktıları ve amacı net bir şekilde açıklanmış mıdır?
 2. Proje fikri yenilik içermekte midir?
 3. Proje çıktısının, ticarileşme ve endüstriyel uygulamaya dönüşme potansiyeli var mıdır?
 4. Proje çıktısının pazar potansiyeli var mıdır?
 5. Proje çıktısı için patent/faydalı model başvurusu yapılmış mıdır/yapılabilir mi?
 6. Proje ile teknolojik dışa bağımlılık azaltılacak ve ekonomiye katkı sağlanabilecek midir?
 7. Proje çıktısının sosyal ve/veya çevresel fayda sunabilme potansiyeli var mıdır?
 8. Proje fikrinin Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin uygulanmasına katkısı var mıdır?
 • Ödüllü Ar-Ge ve Proje Pazarı Yarışması Yenilikçi Projelerinizi Bekliyor!
 • Ödüllü Ar-Ge ve Proje Pazarı Yarışması Yenilikçi Projelerinizi Bekliyor!