Değerli Araştırmacılarımız, Araştırmacılara uluslararası dolaşım ve cazip kariyer imkanları sunan Marie Sklodowska Curie Alanı (MSCA) Doktora Sonrası Burslar (Postdoctoral Fellowships - PF) Programı 2022 Çağrısı açıldı!

Tüm dünyadan deneyimli araştırmacılara uluslararası ve sektörler arası araştırma amaçlı dolaşım imkânı sunarak kariyer gelişimlerinin sağlanmasını hedefleyen bu program kapsamında, tüm araştırma alanlarından deneyimli (doktoralı) araştırmacılar tarafından sunulan bireysel proje önerileri Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir.

Yazılacak proje önerisinde, çağrı kapanış tarihi itibariyle doktorasını almaya hak kazanmış ve istisnai durumlar hariç en fazla 8 yıl araştırma deneyimi olan bir araştırmacının son 3 yıldır 12 aydan fazla bulunmadığı bir ülkedeki araştırma kuruluşuna fiziksel olarak gitmesi ve 12-24 ay süre ile araştırmalarını orada yürütürken gerçekleştireceği faaliyetleri aktarması beklenir. Dolayısıyla proje önerisi hazırlanırken 1 araştırmacı ve 1 araştırma kuruluşunun anlaşması ve proje önerisini birlikte hazırlaması gerekmektedir.

MSCA PF kapsamında sunulan destek kalemleri sabit kalemler olup araştırmacının yaşam ve dolaşım giderlerini; varsa ailesi için ek katkıyı; araştırma ve eğitim giderlerini kapsar. Ek olarak araştırmacıyı istihdam eden kuruluşun idari maliyetleri için de harcama kalemi sunar.

Çağrı ayrıntılarına dair bilgilendirmeyi websitemizde bulabilirsiniz. Başvurular Avrupa Komisyonu`na ait "Funding and Tenders Portalı" üzerinden doğrudan Avrupa Komisyonu`na (online) yapılmaktadır. Dokümanlar, çağrıya ait güncellemeler ve başvuru linkleri 12 Mayıs`ta ilgili sayfada yayınlanmıştır.

Doktora Sonrası Burslar; Avrupa Bursları (European Fellowships) ve Global Burslar (Global Fellowships) olmak üzere iki panel altında başvuru alır. Çalışma Programı`na buradan, 2022 yılı başvurularında kullanılacak olan taslak dokümana buradan ulaşabilirsiniz. Başvuru sürecinde muhakkak Başvuru Rehberi dokümanını inceleyiniz. Çağrıya 14 Eylül 2022 tarihine kadar başvuru yapılabilecektir.

Proje önerilerini Türkiye`de gerçekleştirecek (Global Burslar için Türkiye`ye dönecek) araştırmacılarımızın, TÜBİTAK tarafından sağlanan MSCA PF Öndeğerlendirme Desteği`ne başvurmaları önerilir. (Sözkonusu destek programı 23 Mayıs 2022 - 18 Temmuz 2022 tarihleri arasında açık olacaktır.) 

  • Değerli Araştırmacılarımız,  Araştırmacılara uluslararası dolaşım ve cazip kariyer imkanları sunan Marie Sklodowska Curie Alanı (MSCA) Doktora Sonrası Burslar (Postdoctoral Fellowships - PF) Programı 2022 Çağrısı açıldı!