2022 YILI VERİMLİLİK PROJE ÖDÜLLERİ SAHİPLERİYLE BULUŞUYOR

Bakanlığımız tarafından ülkemizin rekabet gücünün artırılmasına ve ekonominin verimlilik        temelli, sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmasına yönelik olarak sanayi ve hizmet sektörlerindeki işletmelerin uygulamış oldukları verimliliği artırma projelerini teşvik etmek amacıyla her yıl “Verimlilik Proje Ödülleri” verilmektedir.

 

2022 yılı ödül başvuru süreci başlamış olup işletmeler ve kamu kurumları, uygulamış oldukları verimliliği artırma projeleri ile Verimlilik Proje Ödülleri’ne başvurabilmektedir. Bu kapsamda, ödüle başvurmak için http://vpo.sanayi.gov.tr internet adresinde yer alan “İşletme Ödül Başvurusu” bölümünden giriş yapılarak ilgili formların 22 Temmuz 2022 tarihine kadar doldurulması gerekmektedir. Ödül sürecine ilişkin Ek’te yer alan afişin, Bölgeniz sorumluluğundaki ilgili firma ve girişimcilerle paylaşılması hususunda gereğinin yapılmasını rica olunur.

  • 2022 YILI VERİMLİLİK PROJE ÖDÜLLERİ SAHİPLERİYLE BULUŞUYOR