Erzurum TİM-TEB Girişim Evi


HAKKIMIZDA

2013 yılında Türk Ekonomi Bankası tarafından ilk adımı İstanbul’da atılan Girişim Evi modeli 2015 yılında Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin katılımı ile ülkemizin farklı köşelerine yayılmaya başlamıştır. Kısa bir sürede, yoğun çalışmalar sonucunda 10 ilde faaliyet gösterme hedefine ulaşan TİM-TEB Girişim Evleri, bugün ülkemizin girişimcilik, teknoloji ve ihracat alanlarında gelişme mücadelesine katkı vermektedir. TİM-TEB Girişim Evleri bugün, bulunduğu illerde, yenilikçi, yüksek katma değerli ve ihracat potansiyeline de sahip girişimcileri ve girişimci işletmeleri geliştirme ve güçlendirmeye yönelik faaliyetlerini ülkemizin en yaygın ve en kapsamlı programları ile sürdürmektedir.


 TİM-TEB Girişim Evleri, yeni kurulan girişimciler için kuluçka merkezi olarak verdiği hizmetler yanında mevcut teknoloji firmalarının ihtiyaç duyduğu iş yönetimi hizmetlerini de sunmaktadır. Bu yönüyle özellikle çeşitli devlet destekleri ile kurulmuş teknoloji firmalarının kalıcı ve güçlü şirketlere dönüşmesini önemli bir misyon olarak görmektedir. TİM-TEB Girişim Evleri iş modeli, ülkemizin ihtiyaçlarına en uygun danışmanlık ve eğitim uygulamaları ile sürekli geliştirilmektedir.  Kuruluş döneminde 3 program türü ile hizmetler yürütülürken, bugün,  yeni kurulan start up işletmelerinden, teknolojik ürünler ihraç eden büyük işletmelere kadar geniş bir hedef kitle için 14 tür uygulama programına ulaşılmıştır.


TİM-TEB Girişim Evleri bugün ülkemizde, katılımcılarının gücü ve deneyimi, uyguladığı iş modelinin etkinliği ile öncü konumdadır. Girişimciler finansman, kamu desteklerine ulaşma ve geliştirme, inovatif ürünlerini yurt içi ve yurt dışı platformlara sunma, teknoloji firmasını daha ileri seviyelere büyütme gibi konularda aradıkları desteklere TİM-TEB Girişim Evleri aracılığıyla etkili bir biçimde ulaşabilmektedir.


‘’Wake Up’’ Programı: Türkiye’nin üniversite giriş dönemindeki tek girişimcilik dokunuşu

TİM TEB Girişim Evleri tarafından tasarlanan WAKE UP Programı, kendi işini kurmak, yenilikçi metotları kullanarak inovatif iş fikirleri bulmak ve hayallerini gerçekleştirmek isteyen üniversite öğrencilerine yönelik olarak; tasarım odaklı düşünce (design thinking) ile fikir geliştirme, ürün geliştirme ve yalın iş modeli oluşturmayı kapsayan 3 günlük uygulama ağırlıklı bir eğitimdir.

Programın ilk günü "KEŞFET" ile öğrencilere girişimcilik ekosistemi hakkında bilgi verilerek, iş fikri buldurmaya yönelik workshoplar gerçekleştirilmektedir. Uygulanan metotlar sayesinde her ekip en az 1 iş fikri oluşturarak programa devam etmektedir. Programın ikinci dersi olan ‘’GELİŞTİR’’ bölümünde öğrenciler, oluşturdukları iş fikirlerini sözlü sunum şeklinde aktarmakta, iş fikrilerinin uygulanabilirlik, ticarileşebilirlik ve yenilikçi özelliklerini diğer gruplara aktarmaktadırlar. Ekipler iş fikirlerini geliştirmeye yönelik olarak diğer gruplardan geri bildirimler alarak iş fikirlerini revize ettikten sonra 3 boyutlu prototipleri hazırlamaktadırlar. Programın son dersi olan ‘’TEST ET’’ ile ön fizibilite çalışması yapan girişimci adayları, bu çalışmanın sonucunda fikirlerini hayata geçirmek için gerekli olan yasal düzenlemeleri, özel bilgi, beceri girdilerini, kaynakların ulaşılabilirliğini, gerekli olan teknik alt yapının oluşturulması ve uygulanmasında karşılaşılabilecek zorlukları ve iş fikrinin başarı kriterleri gibi konuların cevaplarını ön fizibilite çalışması altında belirlemektedirler.  MVP Kanvas çalışması ile değer önerisi, ilk müşteriler, rekabet avantajları, gelir modeli, gider yapısı gibi kavramlar her bir iş fikri için tartışılmaktadır. Bu sayede iş modelinin en temel hali katılımcılara aktarılmakta; bu sayede girişimci adayları, iş fikrinin hayat geçirilmesindeki temel süreçleri başlangıç aşamasında öğrenmektedirler. Tüm çalışmaların sonucunda öğrencilerin iş fikirlerinin son halini sunmasıyla program tamamlanmaktadır.

İçerik: Empati Çalışmaları, İş Fikri Zarı Uygulaması, Hızlı Prototipleme, Ürün Pazar Uyumu, MVP Kanvas Çalışması


“Let’s Up” Programı : Ekosistemin tümü için girişimci yetiştirmek amacıyla yola çıktık!

TİM-TEB Girişim Evi çatısı altında üniversite, kalkınma ajansları ve akademik personel işbirlikleri ile ilde girişimciliğe katılan genç sayısını ve niteliğini arttırmak hedeflenmektedir. Bu doğrultuda üniversitelerin programlarında yer alan ‘’Girişimcilik Dersleri’’ TİM TEB Girişim Evlerinin bağlı olduğu illerin üniversitelerinde yürütülmektedir.

Let’s Up programında, iş fikrine sahip olan öğrencilerin iş fikirlerinin yapılabilirliği analiz edilir ve bunun sonucunda nitelikli bir iş planı oluşturmaları sağlanır.

Eğitim programı toplamda 6 gün sürecek olup, program sonucunda seçilecek olan projeler 150.000 TL hibe desteği bulunan 1512 TÜBİTAK BİGG programına yönlendirilecektir.

Eğitim içeriği:

 • Yeni Ekonomide Girişimcilik, Girişimci Kişilik Eğitimi
 • Business Canvas Eğitimi
 • Business Canvas Atölye
 • İş Planı ve Finansman Eğitimi
 • Yatırımcı İlişkileri ve Sunum Teknikleri Eğitimi
 • Proje Sunumları


“Step Up” Programı : TÜBİTAK 200.000 TL Teknogirişimci hibesinin ülke çapına yayılmasını sağlıyoruz.

Bulunduğu illerde devlet desteklerine yönelik farkındalığı artırmayı amaç edinen TİM-TEB Girişim Evleri, Step Up programı ile iş fikri sahiplerini teknokent/teknopark olmayan tek akredite kuruluş TİM-TEB aracılığı ile TÜBİTAK BİGG Programına hazırlamaktadır. Program boyunca yapılan eğitim ve görüşmelerin yanında tecrübeli  danışman ve mentorleri ile TİM TEB Girişim Evleri, TÜBİTAK Desteği sonrasında da girişimcileri ofis, network, mentorluk ve yatırım görüşmeleri alanlarında desteklemektedir.


“Start Up” Programı : Gerçek ticari bağlantılar ve doğru yol haritası ile güçlü, yeni startuplar…

İş fikrini girişime dönüştürmeyi başarmış ve şirketleşme sürecini yeni tamamlamış olan girişimcilerimiz için kuluçka programımız “Start Up” programı kapsamında destekler veriyoruz. Tanımlı ürün/hizmet geliştirme çabası içerisinde olan, AR&GE faaliyetleri gerçekleştirmenin yanı sıra ilk satış çabalarında da bulunan, cirosu 500 bin TL’yi aşmayan işletmelere ürün segmentasyonlarının belirlenmesi, doğru müşteri kitlesinin tespiti ve nakit akışı sağlanması konularında danışmanlık sağlıyoruz. Pazarlama, satış, insan kaynakları yönetimi gibi işletme faaliyetlerinin yönetilmesi ve tanımlı hale getirilmesine destek oluyoruz.

Danışmanlık Hizmet İçeriği:

Start up firmalarına gerçekleştirilecek olan danışmanlık hizmetleri 3-4 haftada bir yapılacak olan birebir görüşmeler ile sağlanacak, toplamda 5 görüşme gerçekleştirilecektir.

Girişimci ve iş fikrinin analiz edileceği ve mevcut durumunun değerlendirileceği ilk görüşme sonrasında aşağıdaki konu başlıklarında iyileştirilmesi gereken noktalar tespit edilerek girişimci ile birlikte geliştirilmesi sağlanacaktır.

 • Girişimci Ekip ve İş Fikri Özellikleri
 • İş Ve Operasyon Modeli Analizi
 • Pazarlama ve Satış Sistemi Analizi
 • Finansal Yapı Analizi


“Level Up” Programı : Teknoloji firmalarına vites büyülttürüyoruz!

Büyüme çabası içinde olan cirosu 500 bin TL ile 5 milyon TL arasında olan teknolojik firmalar için ise bir hızlandırma programı olan “Level Up” programını uygulamaya aldık.

Ürün ve hizmet geliştirme faaliyetlerinin büyük bir kısmını tamamlayan, ticari bir ürüne sahip, gelir akışı başlamış, sahip olduğu müşterileri sürekli müşteri haline getirmeye çalışarak rekabet ortamında tutunma çabasındaki teknolojik firmaları Level Up programında değerlendiriyoruz. Bu aşamada girişimcilerin büyüme planları doğrultusunda insan kaynağı ve yeni yatırımlar gerçekleştirmeleri, yeni müşteri kazanımları sağlamaları gerekiyor. Bu doğrultuda TİM - TEB Girişim Evi çatısı altında girişimcilerin, yeni müşteri ve yeni pazarlara açılması ile birlikte ciro artışı sağlaması için özel danışmanlık hizmetleri sunuyoruz.

Danışmanlık Hizmet İçeriği:

Level up firmalarına gerçekleştirilecek olan danışmanlık hizmetleri ayda 1 bir yapılacak olan birebir görüşmeler ile sağlanacaktır. Seçilen Level Up firmalarına gerçekleştirilecek olan  “TEKNOLOJİ ODAKLI  ŞİRKETLERDE STRATEJİK PAZARLAMA YÖNETİMİ ” eğitimi sonrasında 4 birebir görüşme yapılacaktır.

BağlantıLevel Up seviyesindeki firmalara satış ve pazarlama çalışmalarında temel hedeflerinin belirlenmesi ve bu doğrultuda planlama yapılması, rekabete yönelik önlemlerin geliştirilmesi,  ürün ve hizmetleri hedef kitleye ulaştırma metotlarının belirlenmesi gibi konularda danışmanlık hizmeti verilerek stratejik pazarlama planı oluşturulması sağlanacaktır.


“Grow Up” Programı : İleri teknoloji firmalarının uluslararası rekabete ve büyümeye hazırlıyoruz.

Türkiye’de pazarını oturtmuş ancak dünyaya açılmak isteyen teknolojik firmalar için de Tekno Set Up modelinin son ayağı olan “Grow Up” programı ile büyüme sürecine girmiş firmalara stratejik yönetim anlamında destekler sunuyoruz. Bu programda cirosu 5 milyon TL üzeri teknoloji firmalarının geniş dağıtım kanalları ve farklı müşteri grupları ile iş yapan, ürün ve hizmet geliştirme faaliyetleri gerçekleştiren, insan kaynağı, makine ekipman yatırımları için kaynak ayıran, örgütsel ve finansal yapılanmayı planlayan firmalar haline gelmesi için danışmanlık hizmeti veriyoruz.

Danışmanlık Hizmet İçeriği:

Grow up firmalarına gerçekleştirilecek olan danışmanlık hizmetleri ayda 1 bir yapılacak olan birebir görüşmeler ile sağlanacaktır. Seçilen Grow Up firmalarına gerçekleştirilecek olan  “Stratejik Planlama ve Büyüme Yönetimi” eğitimi sonrasında 4 birebir görüşme yapılacaktır.

Firmaların mevcut durum analizinin yapılacağı ilk görüşme sonrasında firmalar ile aşağıdaki konular çalışılacaktır.

 • Pazarlama yönetimi, üretim ve operasyon modeli strateji netleştirme firma çalışması
 • Finansman yönetimi, yönetim modeli strateji netleştirme firma çalışması
 • Büyüme planı finalizasyon çalışması


“Stratejik Büyüme Analizi” Programı : Firmalar büyüme grafiğini hızlandırıyor.

Katma değerli ürün ihracatı yapan firmalara yönelik uygulamakta olduğumuz Stratejik Büyüme Analizi Çalışması kısa sürede firmaların büyüme grafiğini hızlandırmayı amaçlamaktadır. Pazarlama, operasyon, yönetim ve finansman konularında firma ile yapılan analizler büyümeye dönük stratejik açılımlarla ilişkilendirilerek hızlı büyüme için kısa vadeli aksiyon ve hedefler belirlenmektedir.

Stratejik Büyüme Analizi danışmanlık hizmeti her bir firmaya ayrı bir çalışma programı ile uygulanmaktadır ve firma üst düzey yöneticileri ile birebir yapılan görüşmelerden oluşmaktadır.

Firmaların mevcut durum analizinin yapılacağı ilk görüşme sonrasında firmalar ile aşağıdaki konular çalışılacaktır.

 • Pazarlama Analizi
 • Firma Operasyon Analizi
 • Yönetim Sistemi Analizi
 • Finans Analizi


“Global Up” Programı : Teknoloji girişimcilerini ihracata yönlendiriyoruz.

İç pazarda daralmanın yaşandığı, firmaların her geçen gün global pazarlara açılma ihtiyacının arttığı günümüz koşullarında, firmalarımızın hızla dış ticaret hedeflerine ulaşmalarına destek vermek gerekmektedir. Hiç ihracat yapmamış veya ihracatını bulunduğu noktadan çok ileriye taşımak isteyen firmalarımız bu çalışmalarını danışmanlar eşliğinde daha etkin ve hızla başarabilirler.

Bu projenin amacı; firmalarımızın zaman zaman hep birlikte gerekli eğitimleri alarak, zaman zaman da danışmanlar ile birebir çalışarak ihracatlarına ivme kazandırmalarını sağlamaktır.

Global Up Projesi birbirini izleyen çeşitli aşamalardan oluşmakta ve her bir aşama ihracatın bilgi ve bilinçli yapılmasını sağlayacak, etkinliğini ve verimliliğini artıracak adımlar içermektedir. Projeye katılan firmaların bu süreci eksiksiz tamamlamaları (her adıma katılmaları) projeden fayda sağlamaları için gereklidir.

Proje tamamlandığında katılımcı her firma ihracattaki mevcut durumunu görmüş, ihracat için hedef ülkelerini saptamış, riskleri minimize etmek için temel dış ticaret bilgileriyle donatılmış ve ne yapması gerektiği konusunda yol haritasını belirlemiş olacaktır.


“Follow Up” Programı : Mezun girişimcilerimizi takip ediyoruz!

Geçmiş dönemde TİM-TEB Girişim Evi programlarında yer alan ve tamamlayan girişimcilerimiz ile tekrar bir araya geldiğimiz programdır. Programların bitim sürecinden sonra yaşanan gelişmelere destek olmak, süre zarfı içerisinde geliştirilen yeni ürün ve hizmetlerin ihtiyaçlarını tespit ederek çözüm önerilerinin sunulması amacı ile tasarlanmıştır.


DESTEKLER

TİM-TEB Girişim Evleri’nde uygulanan programlarda girişimcilerin ihtiyaç analizlerini gerçekleştirdikten sonra işletmenin seviyesi belirlenerek verilecek danışmanlık hizmetleri tanımlanmaktadır.

TİM-TEB Girişim Evi’nin katkıları/destekleri ;

 • Girişimcilik potansiyelini yaygınlaştırır.
 • Devlet desteklerine etkili bir şekilde ulaşmayı sağlar.
 • Teknoloji firmalarının büyümesini ve ihracat çabalarını destekler.
 • Programa katılan şirketlerin başarısını arttırır.
 • Teknoloji firmalarının girişimciliğini geliştirir.
 • Yenilikçi ürün ve hizmetlerin yurt içi ve yurt dışı platformlara ulaşmasını sağlar.
 • Girişimci ve teknoloji firmalarının finansal ihtiyaçlarını yenilikçi çözümlerle yönlendirir.
 • İş dünyası ile girişimcilerin iş birliğini geliştirir.
 • Yatırımcı potansiyelini artırır, girişimci-yatırımcı ilişkilerini destekler.

Bunların yanı sıra TİM’e üye 70.000 ihracatçı firma ile TEB’in müşteri kitlesinde yer alan 400.000’den fazla KOBİ ve kurumsal firma güçlü bir network ağı olarak girişimcilere sunulmaktadır. Banka yıllık satınalmasının %2’sini TİM-TEB Girişim Evi girişimcilerinden yapma konusunda aldığı karar ile bugüne kadar 20 girişimcinin ilk müşterisi olmuştur. Ayrıca TİM’e bağlı 70’e yakın birliğin yönetim kurulu ve üyelerine erişilerek çok geniş bir ticarileşme fırsatı girişimcilere sunulmaktadır.


ETKİNLİKLER

 • Slush : 2017 yılında 130 farklı ülkeden katılımcıların olduğu Avrupa'daki en büyük girişimcilik etkinliği olan Helsinki’deki Slush etkinliğinde sunum yapma hakkı kazanan 100 girişimciden 3 tanesi TİM-TEB Girişim Evleri girişimcilerindendir. Slush’a 10 girişimci götürülmüş, işbirliği, tanıtım ve yatırım süreçlerine katkı sağlanmıştır.


 • Expo Turkey by Qatar: DOHA’da düzenlenen ‘’Expo Turkey by Qatar’’ fuarında Akdeniz İhracatçı Birlikleri’nin desteği ile Mersin TİM-TEB Girişim Evi girişimcilerine ürün ve hizmetlerini tanıtım ve pazarlama imkânı sağlanmıştır.


 • İnovasyon ve Girişimcilik Haftası : TİM-TEB Girişim Evlerinin konumlandığı 10 ilden toplam 106 girişimci stantlarda yer alarak ürün/hizmet tanıtım imkanı bulmuşlardır. Ayrıca Pitching hakkı kazanan 60 girişimcinin 31 tanesi TİM-TEB Girişim Evi girişimcisidir. Yerli pitching ödülünde 3. olan girişimci yine TİM-TEB Girişim Evi’ndendir.


 • Win Eurasia : Girişimcilik ekosistemini endüstri 4.0 temasıyla farklı teknolojik sektörleri tek bir çatı altında toplayan Win Eurosia fuarında TİM-TEB Girişim Evi girişimcilerini potansiyel hedef kitleleri ile buluşturmak adına stant olanağı sağlanmıştır.


 • BİGG Tanıtım Etkinliği: Girişimcilerin ekosistem oyuncularıyla tanışarak networklerini genişlettikleri, BİGG program detaylarını öğrenerek sorularının cevaplarını edindikleri ve daha önce hibe almış girişimcilerin deneyimlerini paylaştıkları bir tanıtım etkinliği gerçekleştirilmiştir.


 • TİM-TEB Girişim Evi Buluşmaları :  TİM ve TEB’in üst düzey yöneticilerinin, iş birliği yapılan tüm ekosistem oyuncularının ve ekosistemin önde gelen girişimcilerinin yer aldığı bir networking etkinliği gerçekleştirilmiştir.


 • Türkiye Girişimcileri Ödül Töreni (8 Ekim) :


HABERLER

İSTANBUL

 • Avrupa’nın en büyük girişimcilik etkinliği olan Slush’a Girişim Evi aracılığı ile Udentify, Paymes ve Inito katılım sağlayarak kendilerini tanıtma fırsatı elde ettiler.
 • Reengen; Microsoft Zirvesi’nde ‘Finans ve Sigorta’ adlı oturumun konuğu oldu.
 • Eyedius, Ottoo, Analytica, Epigraf ve Udentify; Microsoft Zirvesi’nin Start Up sahnesinde girişimlerini anlatma fırsatı buldular.
 • Medipic; prototipini tamamlayarak hayvan deneyleri için etik kurul izni aldı ve yatırımcı görüşmelerine başladı.
 • Olmadık Projeler Atölyesi; yurt dışı açılımını Hollanda merkezli olarak gerçekleştirdi.
 • Software ArGe; CHECK-UP BPM İLE FIT2018 Zirvesinde 40 Girişim arasından 1.lik ödülünü aldı.
 • Udentify; Türkiye ve Dubai’de olmak üzere toplamda 12 perakendeci ile çalışmaktadır.
 • Outliers; D&R lokasyon sayısını 60’a yükseltti. Almanya’da ise 4 retail noktası ile anlaşma sağladı ve Almanya Amazon’da satış sürecine geçti.
 • Express Mühendislik TÜBİTAK desteği kapsamında 3,5 Milyon TL hibe aldı.
 • Turta; Microsoft, Türk Telekom, Habitat iş birliğiyle Yeni Nesil Gelecek programını başlattı.
 • DRN Lojistik; 2017 sonu itibariyle %117 büyüme gerçekleştirdi.
 • Segmentify; son 6 ayda %44 ciro artışı sağladı ve aldığı € 2.3 M yatırım ile Türkiye, Almanya, Fransa, Dubai ve İngiltere’de operasyonlarına devam ediyor.
 • Paym.es; 200.000 kullanıcı barajını geçerek Suudi Arabistan Merkezli Daal(VC) ve Startershub(Türkiye) ortak yatırımı ile 1.3 Milyon Dolar değerleme ile 180 bin dolar yatırım aldı.
 • KolayİK; Wired UK Avrupa'nın En Gözde 100 Girişimi arasında yer aldı. Ayrıca  4 M Dolar değerleme ile en son 1 M Dolar yatırım alan KolayİK, bugün 14.000 + müşteriye hizmet vermektedir.
 • Miops; dünyaca ünlü Kickstarter Kitlesel fonlama platformundan, $ 650 K fon toplayarak, Türkiye’den bunu başaran en iyi 2 girişimden birisi oldu.
 • Delphisonic; yakın zamanda İsviçre Devlet Demir yolları ile €3.2 M’luk bir satış anlaşmasına imza attı ve $12.5 M değerlemeyle Amerikalı bir VC’den yatırım aldı.
 • Techbase; 1.000.000 TL bütçeli TÜBİTAK 1511 desteğini alarak "Gerçek zamanlı fraud detection" projesini başlattı.


ANADOLU’DAN BAŞARI HİKAYELERİ;

 • Nara EdTech; The Innovator dergisinin #Slush özel sayısında seçtiği 25 girişim arasına giren tek Türk girişimi oldu.
 • ETOM Teknoloji; Mercedes Benz firması ile IoT ve big data platformu oluştururken, yolcu otobüsleri için ‘Dijital Yayımcılık ve Eğlence Sistemi’ mobil uygulaması, İran'a ihraç edildi.
 • Code2; 12.000 kullanıcıya ulaştı ve İTÜ Gate 2017 programına seçilen 22 girişimden birisi oldu. 500.000 dolar değerlemeyle ön tohum seviyesinde yatırım aldı.
 • RePG Enerji; TR Angels’tan yaklaşık 2,5 milyon TL yatırım aldı. (izin alındı)
 • HNC Akıllı Tahta; sadece 2017 Türkiye İnovasyon Haftası’nda 150.000 TL üzerinde satış gerçekleştirdi.
 • Loopar; Amerikalı bir yatırımcıdan 1 milyon $ yatırım alarak, Pamukkale Teknokent'te ve Denizli TİM-TEB Girişim Evi'inde ilk yabancı yatırım alan girişimci oldu.
 • Bulutfon; 2500+ müşteri sayısına ulaştı.
 • AKE; geri dönüşüm firması olarak Esenler, Bornova, Avcılar, Elazığ, Denizli, Kahramanmaraş Dulkadiroğlu, ve Şanlıurfa’nın 5 ilçesine satış gerçekleştirdi.
 • Publins; 400.000 $ değerleme ile yatırım aldı.
 • Gyroturk; Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na yaptıkları Teknoyatırım desteği başvurusu onaylandı ve seri üretim çalışmalarına başladı.
 • Chomar: Türkiye'nin ilk ve tek %100 yerli teknoloji ile geliştirilen antivirüs yazılımına sahiptir.
 • OES Denizcilik; Türkiye'de daha önce yerli açıdan üretimi yapılmayan ve büyük maliyetlerle ithal edilen gemilerin oto pilotunu üretmeyi başardı.
 • TAPBİS; “Sürdürülebilirlik Akademisi” tarafından düzenlenen programda Sürdürülebilir İş Ödülleri programı kapsamında “2017 Sürdürülebilir İş Ödülü” aldı.


ÖNE ÇIKANLAR

 • 100 Start Up sıralamasında 18 girişim TİM TEB Girişim Evi’nden!
 • TÜBİTAK BİGG 23 Uygulayıcı Kuruluş arasında bulunan tek işbirliği oluşumu TİM-TEB Girişim Evi!
 • TÜBİTAK BİGG ile 150K₺ hibe alan 635 girişimcinin 55’i TİM-TEB Girişim Evinden!
 • Destek alan girişim sayısı ile TİM-TEB Girişim Evi en başarılı 2. Uygulayıcı Kuruluş!
 • Avrupa’nın en önemli uluslararası girişimcilik etkinliği Slush’a seçilen 100 girişimci arasından, uluslarası yatırımcılar karşısında sunum yaparak ülkemizi ve şirketlerini temsil eden 4 Türk girişimcinin 3’ü TİM-TEB Girişim Evi’nden.
 • TİM-TEB Girişim Evleri, 1m₺ ve üzeri yatırım alan 15 girişimcisi ile ekosistemin en önemli oyuncuları arasında!İŞBİRLİKLERİ


ANA PAYDAŞLAR


Bursa

Bursa Uludağ Üniversitesi

Bursa

ULUTEK Teknopark

Bursa

Uludağ İhracatçı Birlikleri- UİB

Bursa

Uludağ TTO

Trabzon

Karadeniz Teknik Üniversitesi

Trabzon

Trabzon Teknokent

Trabzon

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birlği - DKİB

Trabzon

Bizim Neslin Uşakları - BNU

Konya

Selçuk Üniversitesi

Konya

Selçuk Teknokent

Konya

Orta Anadolu İhracatçıları Birliği(OAİB)

Mersin

Mersin Üniversitesi

Mersin

Mersin Teknopark

Mersin

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) 

Edirne

Trakya Üniversitesi

Edirne

Trakya Teknopark

Edirne

Trakya Kalkınma Ajansı

Erzurum

Atatürk Üniversitesi

Erzurum

ATA Teknokent

Erzurum

ATA TTO

Denizli

Pamukkale Üniversitesi

Denizli

Pamukkale Teknokent

Denizli

Pamukkale TTO

Denizli

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB)

Gaziantep

Gaziantep Üniversitesi

Gaziantep

Gaziantep Teknokent-TARGET TTO

İzmir

Ege İhracatçı Birlikleri

İŞBİRLİĞİ SAĞLANAN KURUMLAR

•       Oracle

•       Facebook

•       Zurich Sigorta

•       Şirket Ortağım

•       TTGV

•       Tarvenn

•       Boğaziçi Ventures
İLETİŞİM


1

İSTANBUL

Neslinur TURAN

n.turan@girisimmerkezi.com

0546 973 62 21

2

İZMİR

Hayriye SOYKAN YAZICI

h.soykan@girisimmerkezi.com

0505 695 17 92

3

DENİZLİ

Yeliz KOÇ ERİKAN

y.koc@girisimmerkezi.com

0542 355 99 20

4

TRABZON

Hatice DİVAROĞLU

h.divaroglu@girisimmerkezi.com

0546 587 08 02

5

BURSA

Merve KARADENİZ

m.karadeniz@girisimmerkezi.com

0545 790 43 13

6

MERSİN

Bekirhan DAĞLI

b.dagli@girisimmerkezi.com

0546 815 38 71

7

ERZURUM

Yeşim ÜÇTEPE

y.uctepe@girisimmerkezi.com

0533 144 91 55

8

EDİRNE

İlke KOCABIYIK

i.kocabiyik@girisimmerkezi.com

0544 878 62 03

9

KONYA

Bilge SOYLU

b.soylu@girisimmerkezi.com

0507 650 91 09

9

GAZİANTEP

Cemile AVŞAR 

c.avsar @girisimmerkezi.com

0546 973 62 21 İndirilebilir Ekler
 • Erzurum TİM-TEB Girişim Evi