TieMech Mühendislik ve Yazılım

Vizyon


TieMech; Teknolojiyi ve İnovasyonu benimseyerek, Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) faaliyetleriyle
Ülkemize katma değer sağlamayı amaçlamış, yazılım ve mühendislik firmasıdır.

 TieMech olarak öncelikli amacımız ve faaliyet alanımız inşaat sektöründeki teknolojik eksiklikleri, günümüzün yeni nesil teknolojik imkanlarıyla tamamlayarak, bu sektördeki çalışanlara hızlı ve verimli bir çalışma şekli sağlamaktır.

    "Teknokent bünyesindeki Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) çalışmamız olan MekCom Software ile bu sektöre teknolojik fayda sağlıyacak ilk ürünümüzü inceleyebilirsiniz."

Misyon