Erzurum Kültür Sanat Turizm Eğitim Reklam Aş

Vizyon


Alanındaki yenilikleri takip eden ve inovatif uygulamaları insan kaynaklarına dönük çalışmalarını, personelinin yetkinleşmesi, uzmanlaşması bakımından seferber eden Erzurum Kültür A.Ş. kültür, sanat ve turizm alanında önemli bir aktör olmanın sorumluluğuyla hareket etmektedir. Bu çerçevede Erzurum’un kültürel ve sanatsal değerlerine duyarlı ve bu kadim değerleri yurt içinde ve yurt dışında tanıtmaya yönelik faaliyetlerine hız vermektedir. Erzurum’umuzun son yıllarda bölge şehirleri arasında yakaladığı başarı, tanınmışlık ve gelişmeler de şirket olarak misyon ve vizyonumuz çerçevesinde sorumluluklarımızı arttırmaktadır. Erzurum Kültür A.Ş. bütün bu sorumluluklarının bilinciyle hareket ederek, Doğu’nun kültür başkenti Erzurum’a hizmet etmektedir. Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin yerel yönetim anlayışındaki kültür ve sanata önem veren vizyon, Erzurum Kültür A.Ş.’nin Erzurum’un tanıtımındaki misyonunu ve önemini belirlemektedir. Erzurum Kültür A.Ş. uzman personeli ile Erzurum’un ulusal ve uluslararası alanda tanıtımını sağlamak, şehrin kültürünü çeşitli etkinlikler ile görünür kılmak için çalışmalarını planlayıp Erzurum’u ulusal ve uluslararası kültür, sanat ve turizm platformunun önemli merkezlerinden biri haline getirmeyi temel hedef edinmiştir.

Misyon